Lịch học

 

CƠ SỞ 1:  Tầng 4, Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội

Lịch học lớp tập thể:

Thứ Giờ học Cấp độ Ngày khai giảng Ngày bế giảng Giáo viên
Hai 18h30 - 19h30 2B 04/04/2016 26/09/2016 Nguyễn Hồng Nhung
Ba 16h30 - 17h30 4A 01/03/2016 30/08/2016 Nguyễn Minh Phương
17h30 - 18h30 3B 01/03/2016 30/08/2016
16h30 - 17h30 2B 06/04/2016 28/09/2016 Trần Thị Trang
Năm 16h30 - 17h30 2A 05/05/2016 27/10/2016 Nguyễn Nhật Quỳnh
17h30 - 18h30 1B 21/02/2016 11/08/2016
Sáu 17h30 - 18h30 1A 01/04/2016 30/09/2016 Trần Thanh Hương
Bảy 8h30 - 9h30 (P1) 3A 04/06/2016 26/11/2016 Nguyễn Minh Phương
9h30 - 10h30 (P1) 3B 05/03/2016 27/08/2016
8h30 - 9h30 (P2) 2A 04/06/2016 26/11/2016 Trần Thanh Hương
9h30 - 10h30 (P2) 1A 20/02/2016 13/08/2016
16h - 17h (P1) 1B 07/05/2016 29/10/2016 Trần Thị Trang
17h - 18h  4B 04/06/2016 26/11/2016
16h - 17h (P2) 2B 02/04/2016 24/09/2016 Nguyễn Lệ Huyền
Chủ nhật 8h30 - 9h30  2A 05/06/2016 27/11/2016 Trần Thị Trang
9h30 - 10h30 4B 03/04/2016 25/09/2016
10h30 - 11h30 4A 08/05/2016 30/10/2016
14h45 - 15h45 2B 07/02/2016 31/07/2016 Nguyễn Hồng Nhung
15h45 - 16h45 1B 08/05/2016 30/10/2016
16h30 - 17h30 1A 10/04/2016 25/09/2016 Trần Thanh Ly
17h30 - 18h30 2B 06/03/2016 28/08/2016 Nguyễn Nhật Quỳnh

 

Lịch học các lớp cá nhân:

 

Thứ Giáo viên Thời gian Số học sinh
Hai Mai Linh Chi 16h15 - 18h15 4
Nguyễn Minh Phương 17h15 - 19h15 4
Nguyễn Nhật Quỳnh 16h15 - 18h15 4
Ba Trần Ngọc Bích 16h30 - 19h30 5
Trần Thanh Hương 16h - 18h30  5
Nguyễn Minh Phương 18h30 - 19h 1
Đào Trọng Tuyên 16h30 - 18h30 4
Nguyễn Minh Phương 16h30 - 18h30 4
Năm Trần Ngọc Bích 16h15 - 18h45 5
Trần Thị Thu Hương 16h30 - 18h30 4
Sáu Nguyễn Nhật Quỳnh 16h30 - 19h 5
Nguyễn Minh Phương 16h15 - 19h15 6
Trần Thanh Hương 18h30 - 19h30 2
Bảy Nguyễn Nhật Quỳnh 8h - 11h 5
Trần Thanh Hương 8h - 12h 3
Nguyễn Lệ Huyền 17h30 - 18h30 2
Chủ nhật Lê Trung Nam 9h30 - 10h30 2
Nguyễn Nhật Quỳnh 9h - 11h 3
Nguyễn Nhật Quỳnh 15h30 - 17h30 4