Tin PPS

 

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Quốc tế Lao động

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Quốc tế Lao động

Trung tâm PPS Music xin thông báo Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Quốc tế Lao động như sau:

1. Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: Toàn bộ giáo viên và học sinh của Trung tâm sẽ nghỉ ngày thứ 7 (tức 16/4/2016). Chủ nhật ngày 17/4/2016, học sinh đi học bình thường

2. Lịch nghỉ Quốc tế Lao động: Toàn bộ giáo viên và học sinh của Trung tâm sẽ nghỉ 2 ngày 30/4/2016 và 1/5/2016. Thứ 2 ngày 2/5/2016, học sinh đi học bình thường. Trân trọng!