Cô hiệu trưởng

 

Cô hiệu phó

 

Trần Thị Trang – Giảng viên, Giám Đốc Trung tâm PPS

Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp và tại các trung tâm âm nhạc uy tín tại Hà Nội. Hiện nay là giảng viên piano Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

-   Năm 2007: Tốt nghiệp thủ khoa piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

-   Năm 2010: Tu nghiệp tại Singapore về phương pháp giảng dạy piano cho trẻ em

-   Năm 2011: Tốt nghiệp cao học chuyên ngành biểu diễn piano